Persyaratan Terbaru Pengajuan NIDN (Nomor Induk Dosen Nasional)

Bagi anda para operator PDDIKTI ataupun dosen sesuai permenristek dikti Nomor 2 Tahun 2016 Perguruan tinggi yang dapat mengajukan permohonan nomor registrasi pendidik adalah perguruan tinggi yang taat azas dan telah terdaftar dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI). Berikut ini syarat-syarat terbaru dalam pengajuan Registerasi pendidik dosen alias NIDN (Nomor Induk Dosen Nasional), Untuk memperoleh NIDN, perguruan tinggi mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dengan menyampaikan dokumen berupa:

  1. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  2. Surat keputusan pengangkatan sebagai Dosen; Dosen yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil dapat menunjukkan Surat Keputusan yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Untuk PTS, surat keputusan dikeluarkan oleh ketua yayasan atau pemimpin PTS atau pejabat yang diberikan kewenangan.
  3. Surat perjanjian kerja sebagai Dosen Penuh Waktu: a. Aparatur Sipil Negara dengan status Pegawai Negeri Sipil harus menyerahkan salinan Keputusan sebagai Pegawai Negeri Sipil. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) harus menyerahkan salinan perjanjian kerja.  b. Dosen Penuh Waktu pada PTS harus menyerahkan perjanjian kerja yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan bermeterai cukup.
  4.  Ijazah minimum Program Magister untuk mengajar di Program Diploma atau Program Sarjana/Sarjana Terapan, ijazah Program Doktor untuk mengajar di Program Magister/Magister Terapan dan Program Doktor/Doktor Terapan.  Bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri dibuktikan dengan keputusan penyetaraan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
  5.  Surat keterangan dari pemimpin perguruan tinggi yang menyatakan  bahwa Dosen tersebut aktif melaksanakan Tridharma perguruan tinggi.
  6. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit minimum tipe C.
  7.  Surat keterangan bebas narkotika dari  rumah sakit.
  8. Surat Pernyataan dari pemimpin perguruan tinggi yang menyatakan bahwa informasi yang ada dalam dokumen yang diusulkan adalah benar.
  9. Pas photo ukuran 4 x 6.

Itulah syarat-syarat terbaru pengajuan NIDN yang mulai berlaku tahun 2016.

Persyaratan Terbaru Pengajuan NIDN (Nomor Induk Dosen Nasional)
Tag pada: